Povinně zveřejňované informace

Kontaktní údaje

Sídlo a doručovací adresa:

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
Rožkova 331, 530 02 Pardubice

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je shodná s poštovní adresou.

Úřední hodiny:
Pondělí - Pátek: 8:00 - 12:00 a 13:30 - 14:30

Elektronická adresa: info@dmpce.cz
Webové stránky: www.dmpce.cz
ID datové schránky: q6r6p6m

Telefon:
+420 466 330 774
+420702 284 749

IČ: 48161071
DIČ: CZ61989321 Organizace je plátcem DPH.

Kontakt pro zasílání plateb

Služba

Banka

Číslo účtu

Variabilní symbol

Stravování žáků

KB Pardubice

42139561/0100

v. s. = evidenční číslo žáka

Ubytování žáků

Fio banka, a.s.

2301474663/2010 

předčíslí "1" + evidenční číslo žáka

Ubytování cizích osob (faktura)

KB Pardubice

42139561/0100

v. s. vystavené faktury

Další povinně zveřejňované informace

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

© 2024, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice – všechna práva vyhrazena