Veřejné zakázky

Veřejné zakázky malého rozsahu v roce 2022

- výzvy k podání cenových nabídek

Číslo
Název 
podání do
2022/09
Nábytek do pokojů žáků -výzva/poptávka
Režim VZMR: do 200 tis. bez DPH - oslovení 1 uchazeče.
22.04.2022
2022/08
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení - výzva
Režim VZMR: do 200 tis. bez DPH - oslovení 1 uchazeče. Protokol o posouzení a hodnocení cenové nabídky
24.03.2022
2022/07
Výmalba prostor DM - výzva
Režim VZMR: do 200 tis. bez DPH - oslovení 1 uchazeče. Protokol o posouzení a hodnocení cenové nabídky
22.03.2022
2022/06Dodávka a montáž oken a dveří do zahradního domku - havarijní stav. Režim VZMR: do 200 tis. bez DPH - oslovení 1 uchazeče. Protokol o posouzení a hodnocení cenové nabídky10.03.2022
2022/05
Zázemí pro zaměstnance - výzva/poptávka
Režim VZMR: do 200 tis. bez DPH - oslovení 1 uchazeče. Protokol o posouzení a hodnocení cenové nabídky
10.03.2022
2022/04
Nákup elektrospotřebičů - výzva/poptávka
Režim VZMR: do 200 tis. bez DPH - oslovení 1 uchazeče. Protokol o posouzení a hodnocení cenové nabídky
07.03.2022
2022/03
Drobné zednické práce - výzva
Režim VZMR: do 200 tis. bez DPH - oslovení 1 uchazeče. Protokol o posouzení a hodnocení cenové nabídky
03.03.2022
2022/02
Ložní prádlo
Režim VZMR: do 500 tis. bez DPH - výzva k podání cenové nabídky, krycí list nabídky; návrh smlouvy. Protokol o posouzení a hodnocení cenové nabídky
03.03.2022
2022/01
Vybavení pokojů domova mládeže - skříňky do třílůžkových pokojů 
Režim VZMR: do 500 tis. bez DPH - výzva k podání cenové nabídky, krycí list nabídky; návrh smlouvy, technický náčrt, Protokol o posouzení a hodnocení cenové nabídky
15.02.2022

Veřejné zakázky malého rozsahu v roce 2021

- výzvy k podání cenových nabídek

VZMR 50 tis. a výše bez DPH
Číslo
Název 
podání do
2021/12
Výmalba prostor DM - Rožkova 2432, Pardubice
Režim VZMR: do 200 tis. bez DPH - krycí list nabídky, návrh smlouvy. Oznámení o výběru nejvhodnější cenové nabídky 
27.12.2021
2021/11
Výměna podlahové krytiny v pokojích
Režim VZMR: do 200 tis. bez DPH - krycí list nabídky; návrh smlouvy Oznámení o výběru nejvhodnější cenové nabídky
27.12.2021
2021/10
Výmalba 12 pokojů v budově B - Rožkova 2432, Pardubice
Režim VZMR: do 200 tis. bez DPH, návrh smlouvy, krycí list nabídky. Oslovení 1 uchazeče.
15.12.2021
2021/09
Vybavení pokojů domova mládeže - závěsné skříňky do třílůžkových pokojů
Režim VZMR: do 200 tis. bez DPH - krycí list nabídky; návrh smlouvy Oznámení o výběru nejvhodnější cenové nabídky.
6.12.2021
2021/08
Výměna podlahové krytiny v pokojích žáků
Režim VZMR: do 200 tis. bez DPH - výzva k podání cenové nabídky; krycí list nabídky; návrh smlouvy - oslovení 1 uchazeče
01.12.2021
2021/07
Vybavení pokojů domova mládeže - postele 
Režim VZMR: do 200 tis. bez DPH - výzva k podání cenové nabídky; krycí list nabídky; návrh smlouvy. Oznámení o výběru nejvhodnější cenové nabídky.
01.12.2021
2021/06
Architektonická studie (projektové a inženýrské práce) v rámci investiční akce „Domov mládeže a školní jídelna Pardubice – přístavba ubytovacího zařízení s recepcí a komunikačním uzlem“ na adrese Rožkova 331, Pardubice.
Režim VZMR: do 500 tis. bez DPH 
Výzva k podání cenové nabídky; Krycí list nabídky; Návrh smlouvy
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
25.11.2021
2021/05
Zhotovení studie revitalizace prostranství areálu domova mládeže v rámci projektu Strategického plánu rozvoje zeleně
Režim VZMR: do 200 tis. bez DPH - oslovení 1 uchazeče 
10.11.2021
2021/04
Zhotovení studie přeměny ploch cest a hřišť v rámci projektu Strategického plánu rozvoje zeleně
Režim VZMR: do 200 tis. bez DPH - oslovení 1 uchazeče
10.11.2021
2021/03
Postele do pokojů žáků
Režim VZMR: do 200 tis. bez DPH - výzva k podání cenové nabídky; krycí list nabídky; návrh smlouvy Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 
27.10.2021
2021/02
Kancelářský nábytek
Režim VZMR: do 200 tis. bez DPH - oslovení 1 uchazeče
14.09.2021
2021/01
Nákup postelí 
Režim VZMR: do 200 tis. bez DPH - oslovení 1 uchazeče
11.08.2021

© 2023, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice – všechna práva vyhrazena