Přijímací řízení k ubytování pro školní rok 2023/24 - aktualizace seznamu náhradníků

Zpět na výpis článků12.2.2024Alena Krabcová
Lůžková kapacita celkem700pro dívky355pro chlapce345

Vyhodnocení přijímacího řízení

Pořadí uchazečů určuje celkový počet bodů (po korekci ze strany DMPCE). Při shodě bodů celkem určuje dále pořadí uchazečů bodové hodnocení jednotlivých kritérií v pořadí:

  1. kritérium 6 (zkráceně sportovní, umělecká činnosti vrcholové úrovně)
  2. kritérium 5 (žáci oboru vzdělání s talentovou zkouškou)
  3. kritérium 4 (počet přestupů při dojíždění veřejnou hromadnou dopravou)
  4. kritérium 2 (časová náročnost při dojíždění veřejnou hromadnou dopravou)
  5. kritérium 3 (vzdálenost za použití veřejné hromadné dopravy)
  6. kritérium 1 (věk podle data narození - mladší před dříve narozenými) 
Rozhodnutí o přijetí k datu 15.6.2023 - seznam přijatých žáků podle evidenčních/registračních čísel je průběžně aktualizován v následující tabulce: 

Aktualizace 

Datum Seznam přijatýchPořadí náhradníkůPřehled podle škol
12.02.2024Přijatí žáciPořadí náhradníkůPřehled podle škol
11.01.2024Přijatí žáciPořadí náhradníkůPřehled podle škol
07.12.2023Přijatí žáciPořadí náhradníkůPřehled podle škol
01.11.2023Přijatí žáciPořadí náhradníkůPřehled podle škol
25.10.2023Přijatí žáciPořadí náhradníkůPřehled podle škol
09.10.2023Přijatí žáciPořadí náhradníkůPřehled podle škol
26.09.2023Přijatí žáciPořadí náhradníkůPřehled podle škol
22.09.2023Přijatí žáciPořadí náhradníkůPřehled podle škol
12.09.2023Přijatí žáciPořadí náhradníkůPřehled podle škol
01.09.2023Přijatí žáciPořadí náhradníkůPřehled podle škol
27.08.2023Přijatí žáciPořadí náhradníkůPřehled podle škol
25.08.2023Přijatí žáciPořadí náhradníkůPřehled podle škol
15.08.2023Přijatí žáciPořadí náhradníkůPřehled podle škol
03.07.2023Přijatí žáciPořadí náhradníkůPřehled podle škol
24.06.2023Přijatí žáciPořadí náhradníkůPřehled podle škol
21.06.2023Přijatí žáciPořadí náhradníkůPřehled podle škol
20.06.2023Přijatí žáciPořadí náhradníkůPřehled podle škol
18.06.2023Přijatí žáciPořadí náhradníkůPřehled podle škol
15.06.2023Rozhodnutí o přijetí Předběžné pořadí náhradních uchazečů 

Harmonogram postupu přijímací řízení

23.02.2023
Výzva k podání přihlášek k ubytování zde 
31.05.2023
Příjem přihlášek k umístění do domova mládeže (přihláška, kritéria, výpis IDOS)
02.06.2023
 
Oznámení o zahájení řízení ve věci rozhodnutí k ubytování (potvrzení přijetí přihlášky, přidělení registračního (evidenčního) čísla bylo zasláno spolu s vyhodnocením bodových kritérií na e-mailové adresy zákonných zástupců nebo zletilých žáků. Uchazeči byli vyzýváni k doložení dokumentů, případně mohli nahlížet do spisu.
14.06.2023
Konec termínu pro možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
15.06.2023
Vydání rozhodnutí oznámením na úřední desce a na www.dmpce.cz Rozhodnutí o přijetí 
26.06.2023
Vydání rozhodnutí se zamítavým výsledkem rozhodnutí, vypraveno poštou/DS/osobní převzetí (zletilí žáci). 
 

Využijte možnost ubytování v jiných domovech mládeže

Pokud nepřijatí žáci k ubytování projeví souhlas (po vydání rozhodnutí), budeme vést zájemce v seznamu náhradníků ve stejném pořadí, jaké bylo u vydání rozhodnutí. Jakmile se nám bude lůžková kapacita uvolňovat, budeme vás kontaktovat.

Uchazeči mohou podat zároveň i přihlášku do jiných domovů mládeže. Další možnosti ubytování v domově mládeže s dobrou dopravní obslužností a časovou dostupností:                                     

Střední průmyslová škola Chrudim -  https://www.sps-chrudim.cz/domov-mladeze
SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - http://www.szes-chrudim.cz/domov-mladeze 
SPŠ stavební Pardubice v Rybitví - http://www.spsstavebni.cz/ubytovani/ 
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč - https://www.gyasos-prelouc.cz/ubytovani 
 
Pouze pro chlapce:
SOU plynárenské Pardubice - http://www.sou-plynarenske.cz/dm_prihlaska.html
 
Pouze dívky:
Střední zdravotnická škola Pardubice - http://www.szs-pardubice.cz/domov-mladeze-157/
Mgr. Bc. Alena Krabcová
ředitelka

© 2024, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice – všechna práva vyhrazena