Provoz domova mládeže v pondělí 27. 11. 2023

Zpět na výpis článků23.11.2023Alena Krabcová

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice se aktivně stávky neúčastní. To ale neznamená, že důvody pro stávku ostatních škol a školských zařízení nepodporuje. Dlouhodobě neřešené problémy školství spatřuje kromě jiného v oblasti dlouhodobého a nedůstojného podfinancování platů nepedagogických pracovníků (kuchařky, uklízečky, údržbáři, ekonomicko-administrativní pracovníci), bez nich lze zajistit provoz jen velmi obtížně.

V pondělí 27. listopadu 2023 je zajištěn provoz domova mládeže v běžném režimu, příjezd žáků v neděli 26. 11. 2023 (den předcházející školnímu vyučování) je možný od 17:00 hodin. Pro žáky stávkujících škol, tzn. výuka v pondělí 27. listopadu v daných školách neprobíhá, se příjezdový den posouvá na pondělí 27. 11. 2023.  Pokud tito žáci v odůvodněných případech (např. návštěva lékaře, sportovní trénink) přijedou už v neděli, nejdéle do 9 hodin dopoledne opustí domov mládeže tak, jako by odešli do školy. Žáci budou mít souhlas zákonných zástupců, který při příjezdu v neděli odevzdají vychovateli na vrátnici. Měsíční úplata se nemění.

 

© 2024, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice – všechna práva vyhrazena