Pro uchazeče

Přehled nejčastěji vámi využívaných formulářů ke stažení a vyplnění. Přehled předpisů včetně formulářů, se kterými je třeba se také seznámit, jsou dostupné níže a v záložkách DOMOV MLÁDEŽE nebo ŠKOLNÍ JÍDELNA.

Školní rok 2024/25 

Výzva pro podání přihlášky 

Přihláška 2024/25

Vzor nastavení pro výpis z IDOS 

Dokumenty k ukončení ubytování v průběhu školního roku


Než nás budete kontaktovat...

Získejte co nejvíce informací z našich webových stránek. O vybavení domova mládeže si můžete udělat představu ve virtuální prohlídce. Bohužel se zateplením budov jsme přišli o půdní prostory (střelnice, stolní tenis). 

Jak podat přihlášku k ubytování.

UBYTOVANÍ žáci podávají přihlášku prostřednictvím svého skupinového vychovatele. Přihlášku k ubytování lze podat nejdéle do 31.5.2024. Pokud zašlete přihlášku e-mailem na prihlaska@dmpce.cz, nezapomeňte přihlášku zaslat/dodat do 5 dnů s originálními podpisy na adresu uvedenou na formuláři přihlášky.                                                                                                                           

Nečekejte s podáním přihlášky na DM! 

Termín pro podání přihlášky je stanoven do 31.5.2024. Nečekejte, až na rozhodnutí školy, kdy budete přijati na školu. Vzhledem k počtu neuspokojených žadatelů v minulém školním roce, v posledním přijímacím řízení se jednalo o 220 uchazečů, si můžete podat přihlášku i na jiné DM v okolí. Odkazy najdete i na našich webových stránkách. Pokud se v průběhu rozhodnete, že v DM nechce být ubytovaní, informujte nás. Další uchazeč v pořadí to rád uvítá. 

Seznamte se s dokumenty k příjímacímu řízení.

Vzhledem k tomu, že požadavek na ubytování již několik let převyšuje kapacitu domova mládeže, postupujeme podle Pravidel pro umísťování žáků a studentů k ubytování a ve správním řízení. V "pravidlech" jsou upřesněná některá kritéria.  

Chci bydlet s někým na pokoji. 

Nejprve se spolu oba/všichni 3 domluvte a napište své přání do poznámky v přihlášce. Rozdělení do pokojů provádí pracovníci v přípravném týdnu. Pokud někdo z domluvených nebude bydlet v DM, napište nám ihned e-mail. Není problém udělat změny i v prvním týdnu školy. 

Mám zdravotní problémy. 

Upozorňujeme, že je nutné sdělit všechny informace, které by mohly ovlivnit bezpečnost i zdraví žáků. Stává se, že nás rodiče neinformují o medikaci, psychickém stavu aj., a v případě řešení náhlé situace nejsme schopni poskytnout relevantní informace rychlé záchranné službě aj. Musíte si uvědomit, že přebíráme odpovědnost za 700 žáků i v nočních hodinách. Vyplnění této kolonky v přihlášce neovlivňuje přijetí/nepřijetí žáka k ubytování, rodič však musí zvážit, zda je vůbec dítě schopno bydlet v kolektivním zařízení i přes svůj zdravotní stav.

Stravování ve školní jídelně DM. Jak s obědem?

Ve školní jídelně DM žáci odebírají snídaně a večeře, ubytovaní žáci mají nárok na celodenní stravování. Oběd si žáci objednají ve škole, kde se vzdělávají. SPŠCH, SOU plynárenské, Gymnázium Pardubice, SPŠ stavební v Rybitví mají své školní jídelny nebo výdejny. Škola (SPŠE, OA, Konzervatoř Pardubice, aj.) sdělí, ve které školní jídelně mají zajištěné obědy. Ubytovaní žáci ze SPŠE často dochází i na oběd do DM, stejně jako žáci z AGYS. 


Využijte možnost ubytování v jiných domovech mládeže

Pokud nepřijatí žáci k ubytování projeví souhlas (po vydání rozhodnutí), budeme vést zájemce v seznamu náhradníků ve stejném pořadí, jaké bylo u vydání rozhodnutí. Jakmile se nám bude lůžková kapacita uvolňovat, budeme vás kontaktovat.

Uchazeči mohou podat zároveň i přihlášku do jiných domovů mládeže. Další možnosti ubytování v domově mládeže s dobrou dopravní obslužností a časovou dostupností:                                 

Pouze pro chlapce:
 Pouze dívky:

© 2024, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice – všechna práva vyhrazena