Školní metodik prevence

v oblasti rizikového chování u žáků a studentů domova mládeže

PORADNA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY, ŽÁKY A STUDENTY DOMOVA MLÁDEŽE:

  • Kde:  Budova A - vychovatelna v přízemí 
  • Kdy:  ÚTERÝ: 19:00 – 21:00, dále dle dohody

Schůzku na určitý den a čas je nutno dohodnout předem.

Bc. Jana Voldánová
školní metodik prevence

Seznam zainteresovaných institucí a organizací 

Instituce, odděleníJménoAdresaTel. čísloE-mail

Krajský úřad Pardubického kraje

Mgr. Renata Černíková

Komenského nám. 125
532 11 Pardubice

 466 026 240renata.cernikova@pardubickykraj.cz

Pedagogicko-psychologická poradna

PaedDr. Jiří Knoll

Sukova třída 1260
530 02  Pardubice

 466 410 327-8ppp.pce@seznam.cz

Magistrát města Pardubice

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Bc. Dana Hnízdová

Pernštýnské nám. 1
530 21 Pardubice

U Divadla 828
530 21 Pardubice

466 859 632dana.hnizdova@mmp.cz

Magistrát města Pardubice

Oddělení sociálních služeb a prevence
Manažer prevence kriminality

Bc. Hana Jansová, DiS.

Pernštýnské nám. 1
530 21 Pardubice

U Divadla 828
530 21 Pardubice  2. patro

466 859 136hana.jansova@mmp.cz

Občanské sdružení LAXUS

Ambulantní centrum Pardubice
Ambulantní centrum Svitavy

Mgr. Kateřina Kábelová

Jana Palacha 1552
530 02 Pardubice

Pardubice:
734 316 540
605 113 254

Svitavy:
734 319 994

kabelova@laxus.cz
ambulance.pardubice@laxus.cz
ambulance.svitavy@laxus.cz

Policie České republiky

npor. Bc. Miloslav Karabec

Na Spravedlnosti 2516
530 47 Pardubice

974 566 320 fax:
974 566 905
pu.ook@pcr.cz

Městská policie Pardubice

Pernerova 443
Pardubice 530 02

 466 859 220operacni@mppardubice.cz

Ordinace dorostové lékařky

MUDr. Jaroslava Petrová

Hlaváčova 822
530 02 Pardubice I.

461 056 844

Důležitá telefonní čísla:

Policie České republiky

158

Městská policie Pardubice

156

Hasičský záchranný sbor ČR

150

Zdravotnická záchranná služba

155

Jednotné evropské číslo tísňového volání

112

© 2024, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice – všechna práva vyhrazena