Pronájem prostor

Pronájem prostor (klubovny, hřiště)

 1 hodina

150,- kč

1 den (6 a více hodin)1 000,- kč

Cena dlouhodobého pronájmu prostor pro vzdělávací činnost lze upravit dohodou.

Pronájem prostor nahrávacího studia a technického vybavení

 1 hodina550,- kč

Jedná se pouze o pronájem prostor a technického vybavení bez práce hudebního režiséra.

Náhrada škod - ztráta nebo poškození majetku

Poškození systémového klíče od pokoje150,- Kč
Ztráta systémového klíče od pokoje1 600,- Kč
Vrchní část postele (prasklá deska, čalounění) dle stupně poškozeníod 1 000,- Kč
Zámek botníku, psacího stolu, zámek skříní na pokoji – výměna včetně práce200,- Kč
Úklid pokoje – znečištění podlahových krytin, čalouněného nábytku nad běžné užívání1 000,- Kč
Poškození dveří – pláště, výměna a úhrada dveří1 500,- Kč

Další náhrada za poškození majetku domova mládeže bude účtována podle skutečně vynaložených nákladů na opravu (účtenka, faktura).

Platbu je možno uskutečnit

  • v hotovosti v recepci budovy v Rožkově ulici čp. 331
  • převodem na účet Domova mládeže a školní jídelny Pardubice č. 42139561/0100, variabilní číslo: číslo ubytovací smlouvy.

© 2023, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice – všechna práva vyhrazena