Přijímací řízení k umístění do domova mládeže pro školní rok 2024/25

Zpět na výpis článků15.7.2024Alena Krabcová

Lůžková kapacita zařízení

celkem700pro dívky355pro chlapce345

Vyhodnocení přijímacího řízení

Pořadí uchazečů (přihlášky podané k 31.5.2024) určuje celkový počet bodů (po korekci ze strany DMPCE). Při shodě bodů celkem určuje dále pořadí uchazečů bodové hodnocení jednotlivých kritérií v pořadí:

  1. kritérium 6 (zkráceně sportovní, umělecká činnosti vrcholové úrovně)
  2. kritérium 5 (žáci oboru vzdělání s talentovou zkouškou)
  3. kritérium 4 (počet přestupů při dojíždění veřejnou hromadnou dopravou)
  4. kritérium 2 (časová náročnost při dojíždění veřejnou hromadnou dopravou)
  5. kritérium 3 (vzdálenost za použití veřejné hromadné dopravy)
  6. kritérium 1 (věk podle data narození - mladší před dříve narozenými) 

Rozhodnutí o přijetí k datu 14.6.2024 - seznam přijatých žáků podle evidenčních/registračních čísel je průběžně aktualizován v následující tabulce: 

Aktualizace 


Harmonogram postupu (předpoklad)

27.02.2024
31.05.2024
Příjem přihlášek k umístění do domova mládeže (přihláška, kritéria, výpis IDOS)*
03.06.2024
 
Oznámení o zahájení řízení ve věci rozhodnutí k ubytování
(potvrzení přijetí přihlášky, přidělení registračního (evidenčního) čísla na sdělené e-mailové adresy)
07.06.2024
Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí. 
10.06.2024
Seznámení s výsledkem vyhodnocení podkladů rozhodnutí oznámením na e-mailové adresy.
13.06.2024
Konec termínu pro možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
14.06.2024
Vydání rozhodnutí oznámením na úřední desce a na www.dmpce.cz (přijatí žáci k ubytování). 
do 01.07.2024
Odeslání rozhodnutí se zamítavým výsledkem rozhodnutí poštou. Osobní převzetí rozhodnutí je možné (zletilí žáci). 
 
* Pokud zašlete přihlášku e-mailem, nezapoměňte do 5 dnů zaslat přihlášku s originálním podpisem zákonného zástupce nebo zletilého žáka  v písemné podobě na adresu.
Harmonogram bude upraven s ohledem na technické zpracování objemu dat. Naší snahou je, abyste se výsledky rozhodnutí dozvěděli co nejdříve.

Využijte možnost ubytování v jiných domovech mládeže

Pokud nepřijatí žáci k ubytování projeví souhlas (po vydání rozhodnutí), budeme vést zájemce v seznamu náhradníků ve stejném pořadí, jaké bylo u vydání rozhodnutí. Jakmile se nám bude lůžková kapacita uvolňovat, budeme vás kontaktovat.

Uchazeči mohou podat zároveň i přihlášku do jiných domovů mládeže. Další možnosti ubytování v domově mládeže s dobrou dopravní obslužností a časovou dostupností:                                     
Pouze pro chlapce:
 Pouze dívky:

Mgr. Bc. Alena Krabcová
ředitelka

© 2024, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice – všechna práva vyhrazena