Pokyny pro nástup žáků k ubytování pro školní rok 2024/25

Zpět na výpis článků10.7.2024Alena Krabcová

Termín nástupu k ubytování

  • neděle 1. 9. 2024 od 14:00 do 19:00 hodin. Platí zejména pro nové žáky, kteří v DM nebyli ubytovaní (většinou žáci 1. ročníků středních škol).

Pozdější nástup k ubytování je možný po domluvě se skupinovým vychovatelem. Až na výjimky jsou žáci zařazeni do stejné výchovné skupiny vychovatele, ve které byli v uplynulém školním roce. Změny složení pokojů řeší vychovatelé dle požadavků zaznamenaných v přihlášce v posledním srpnovém týdnu, případně v průběhu prvního týdne školy.   

Nástup k ubytování

  • na základě vydaného rozhodnutí ředitelky o umístění k ubytování
  • úhrada úplaty za ubytování do 15. dne předcházejícího měsíce (pro nástup od září do 15. srpna)
  • rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na základní, střední a vyšší odborné škole. Pokud škola nevydala potvrzení o přijetí ke studiu, domov mládeže si potvrzení vyžádá hromadně.
  • souhlasná prohlášení zákonného zástupce nebo zletilého žáka
  • 2 fotografie odpovídající aktuální podobě o velikosti 3,5 x 4,5 cm

Nezapomenout: 

  • oblečení pro pobyt v DM, pyžamo, přezůvky,
  • hygienické potřeby, ručník, toaletní papír,
  • příbor, lžička, hrníček, utěrka aj.

UBYTOVÁNÍ

Úplata za ubytování pro školní rok 2024/2025 je stanovena ve výši 1.600,- Kč měsíčně. Žáci platí pobyt bez ohledu na počet nocí/dnů strávených v domově mládeže v daném měsíci. U bankovního převodu je nutné dbát na to, aby platba byla připsaná na účtu domova nejpozději do 15. dne předchozího měsíce, tzn. do 15. srpna za měsíc září. DODRŽUJTE PŘIDĚLENÉ VARIABILNÍ SYMBOLY! Úhradu úplaty za ubytování lze provést převodem z účtu, vkladem na přepážce banky.


UBYTOVÁNÍ - ÚČET PRO ÚHRADU ÚPLATY

Fio,a.s.                         číslo účtu: 2301474663/2010          var.symbol: 1 + evidenční číslo žáka

(viz rozhodnutí o umístění do domova mládeže)


STRAVOVÁNÍ 

Pro využívání stravovacích služeb zřizuje DM individuální stravovací účet s vlastním přístupem. Účet je zřizován po připsání první platby pod přiděleným variabilním symbolem nejdříveod 20. 8. 2024 a nejpozději do 14:00 hodin předcházejícího pracovního dne, tj. do 30. 8. 2024.. Objednávku stravy lze provést na www.strava.cz nebo dle instrukcí na https://www.dmpce.cz/zaci-a-rodice/skolni-jidelna.

Objednávku stravy lze učinit jen tehdy, pokud je dostatečná výše finančních prostředků na účtu. Čip bude předán skupinovým vychovatelem v den nástupu, vratná záloha ve výši 115,- Kč bude odečtena při první vaší platbě. Cenu stravy určuje Vnitřní řád školní jídelny, příloha č. 1.

Přístup do objednávkového systému VIS:

Web: www.strava.cz        
Kód zařízení: 3717

Přihlášení strávníka:
Uživatel: Příjmení Jméno (s diakritikou a velkými písmeny)
Heslo:  uživatel si nastavuje sám po přijetí aktivačního e-mailu


STRAVOVÁNÍ

Komerční banka, a.s. číslo účtu: 42139561/0100              var.symbol: evidenční číslo

(viz rozhodnutí o umístění do domova mládeže)

© 2024, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice – všechna práva vyhrazena