Ve volném čase žáci navštěvují s oblibou posilovnu domova mládeže

Vychovatelé: Jakub Petr a Denis Behina

Domov mládeže jako školské výchovné a ubytovací zařízení nabízí ubytovaným žákům plnohodnotné využívání volného času formou zájmových činností. Tyto zájmové činnosti jsou zaměřené na uspokojování a rozvíjení individuálních potřeb žáků, jejich zájmů a schopností.

Oblíbenou zájmovou činností mezi ubytovanými žáky je využívání posilovny, ve které mají možnost cvičit s vlastní vahou, činkami a na strojích jednotlivé svalové partie.

Posilovna je v provozu každé pondělí a středu od 16:00 do 18:00 hodin v suterénu budovy A domova mládeže.

© 2024, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice – všechna práva vyhrazena