První jarní den, nejlepší čas na přesazování květin

Vychovatelky: Ivana Čencová, Jelena Šmahelová, Blanka Novotná, Marcela Nosálová

Na první jarní den jsme s žákyněmi věnovaly celé odpoledne kytičkám - jejich přesazování a vytváření příjemného prostředí v domově mládeže. Každá z žákyň si vybrala kytku, kterou přesadila do nové větší nádoby, zalila a naaranžovala na chodbách domova mládeže. Nyní se budou těšit z toho, jak květiny porostou a pokvetou. I když převážná většina z žákyň tuto práci dělala poprvé, zhostily se jí na výbornou.

Všem děkujeme za účast a za příjemně strávené odpoledne.

Novinku vložil: Radek Pachovský

© 2024, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice – všechna práva vyhrazena