Prohlídka mezinárodního vojenského letiště v Pardubicích „OPEN SKIES“.

Zpět na výpis článků15.5.2024Bc. Vladimír Šmahel

Středa 15.5. 2024, sraz zájemců na hlavní bráně letiště v 16:00, MHD spojení: č. 8, 14, 24. 

Přihlášení zájemců u vych. V. Šmahela, I. Kučerové a L. Sommerové.

Podrobné informace viz plakát.


Novodobá historie vojenského letectva na letišti Pardubice se datuje od 1.12.2003, kdy z důvodu rozsáhlé reformy AČR byla k 30.11.2003 zrušena 34.základna Speciálního letectva a jako její nástupnická organizace byla vytvořena Správa letiště Pardubice.

Jejím z prvních úkolů, kromě nepřetržitého zabezpečení letištních provozních služeb ( řízení letového provozu, údržby vzletové a přistávací dráhy, světelných a radiotechnických zařízení , údržba travnatých ploch a budov v areálu letiště), bylo odsouvání nepotřebného majetku po již zmíněné letecké základně a předání uvolněných objektů pro nově vznikající 14.blogp, která začala zaujímat prostory na letišti Pardubice od 1.4. 2004 a od 1.7. 2004 začala plně působit včetně svého podřízeného 141.zásobovacího praporu.
Téměř souběžně vzniká Centrum leteckého výcviku (1.4.2004) jako nová součást LOM Praha s.p. jehož hlavním úkolem je základní a pokračovací letecký výcvik posluchačů Univerzity obrany a mladých pilotů AČR.
Správa letiště Pardubice působí jako samostatný útvar v podřízenosti velitele VzS.
 
Mezi hlavní úkoly Správy letiště Pardubice patří

- zabezpečit naplňování smluvních vztahů mezi AČR MO a LOM Praha, s.p. CLV (Centrum leteckého výcviku) k zajištění základního leteckého výcviku posluchačů Univerzity obrany Brno a mladých pilotů leteckých základen AČR.
- plnit úkoly spojené se zabezpečením funkce náhradního letiště pro letecké základny AČR a leteckou techniku armád NATO
- plnit úkoly Cross-servicingu pro vojenské letouny, podílet se na zabezpečení pohotovostního systému NATINAMDS
- plnit úkoly náhradního intervenčního letiště a mít schopnost pro plnění úkolů „Narušitel-Zátaras“
- zabezpečit naplňování smluvních vztahů mezi AČR MO a EBA, a.s. s důrazem na dodržování uzavřených závazků na letišti Pardubice
- v souladu s mezinárodními bezpečnostními smlouvami zabezpečit mezinárodní pozorovací mise smluvních stran Smlouvy o otevřeném nebi (Open Skies) a  tranzitních pozorovacích letů 
- schopnost plnění úkolů pro zabezpečení výluk provozu leteckých základen AČR dle jejich potřeb
- komplexní zabezpečení nepřetržitého provozu letového provozu
    Do struktury útvaru je začleněn Technický roj obrazového zpravodajství, který jako jediný v rámci AČR provádí zpracování a vyhodnocování obrazových informací získaných organickými silami a prostředky pozemního a vzdušného průzkumu fotolaboratorní i digitální cestou. Zpracovává negativní materiál z pozorovacích letů a zhotovuje duplikátní filmy z pozorovacích misí v rámci Smlouvy OPEN SKIES ve spolupráci s Odborem kontroly odzbrojení Sekce rozvoje plánování schopností Ministerstva obrany.

© 2024, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice – všechna práva vyhrazena