PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ K UBYTOVÁNÍ - pořadí náhradníků

Lůžková kapacita zařízení
celkem700pro dívky355*pro chlapce
345*

* úprava rozložení přijímaných žáků k 26.8.2021 

Vyhodnocení podkladů rozhodnutí ze dne 25.6.2021:
​Pořadí žáků ke dni vydání rozhodnutí, tj. k 1.7.2021
Umístění žáků k ubytování a aktuální pořadí náhradních uchazečů, statistika
12.10.2021umístění žáků k ubytovánípřijetí podle škol
06.09.2021umístění žáků k ubytovánípřijetí podle škol
02.09.2021umístění žáků k ubytovánípřijetí podle škol
30.08.2021umístění žáků k ubytovánípřijetí podle škol
26.08.2021umístění žáků k ubytovánípřijetí podle škol
19.08.2021umístění žáků k ubytovánípřijetí podle škol
12.08.2021umístění žáků k ubytování přijetí podle škol
09.08.2021umístění žáků k ubytovánípřijetí podle škol
21.07.2021umístění žáků k ubytovánípřijetí podle škol
16.07.2021umístění žáků k ubytovánípřijetí podle škol
08.07.2021umístění žáků k ubytovánípřijetí podle škol
07.07.2021umístění žáků k ubytovánípřijetí podle škol
02.07.2021umístění žáků k ubytovánípřijetí podle škol
01.07.2021umístění žáků k ubytovánípřijetí podle škol
25.06.2021umístění žáků k ubytovánípřijetí podle škol
ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ K UBYTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 (Oznámení o změně termínu pro podání přihlášky)
 
     15. 6. 2021             Příjem přihlášek k umístění do domova mládeže
od 16. 6. 2021             Oznámení uchazečům o zahájení řízení ve věci rozhodnutí k ubytování
(potvrzení přihlášky a přidělení registračního čísla na sdělené elektronické adresy)
do 25. 6. 2021             Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí
     25. 6. 2021             Vyhodnocení podkladů rozhodnutí  a oznámení rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti, zveřejněním na úřední desce
do 30. 6. 2021             Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
do 15. 7. 2021             Vydání a doručení rozhodnutí o nepřijetí k ubytování poštou. E-mailem zašleme upozornění na vydání rozhodnutí a zároveň zašleme formulář žádost o nové řízení.
 
Dodržení harmonogramu závisí na technickém zpracování objemu dat. Bude aktualizováno na úřední desce.
 
Termín nástupu k ubytování
  • úterý 31. 8. 2021 od 14:00 do 19:00 hodin - žáci dříve neubytovaní (většinou žáci 1. ročníků středních škol)
  • úterý, středa – ostatní

Nástup k ubytování

  • na základě vydaného rozhodnutí ředitelky o umístění k ubytování
  • rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na základní, střední a vyšší odborné škole
  • pokud škola nevydala potvrzení o přijetí ke studiu, domov mládeže si potvrzení vyžádá hromadně
  • úhrada úplaty za ubytování do 15. dne předcházejícího měsíce (pro nástup od září do 15. srpna
  • prohlášení o bezinfekčnosti a souhlas s testováním na omamné a psychotropní látky
  • 2 fotografie odpovídající aktuální podobě o velikosti 3,5 x 4,5 cm

Úplata za ubytování a stravování

Úplata za ubytování pro školní rok 2021/2022 je stanovena ve výši 1.600,- Kč měsíčně. Žáci platí pobyt bez ohledu na počet nocí/dnů strávených v domově mládeže v daném měsíci. U bankovního převodu je nutné dbát na to, aby platba byla připsaná na účtu domova nejpozději do 15. dne předchozího měsíce, tzn. do 15. srpna za měsíc září. DODRŽUJTE PŘIDĚLENÉ VARIABILNÍ SYMBOLY!

Pro využívání stravovacích služeb zřizuje DM individuální stravovací účet s vlastním přístupem. Účet je zřizován po připsání první platby pod přiděleným variabilním symbolem. Objednávku stravy lze provést na www.strava.cz nebo na http://www.dmpce.cz/skolni-jidelna  (kód zařízení: 3717, uživatel: Příjmení a Jméno, heslo: variabilní symbol pro stravu) nejdříve od 20. 8. 2021 a nejpozději do 14:00 hodin předcházejícího pracovního dne, tj. do 31. 8. 2021.

Objednávku stravy lze uskutečnit pouze, pokud je dostatečná výše finančních prostředků na účtu. Čip bude předán skupinovým vychovatelem v den nástupu, vratná záloha ve výši 115,- Kč bude odečtena při první Vaší platbě. Cenu stravy určuje Vnitřní řád školní jídelny, příloha č. 1.

Úhrada úplaty za ubytování a stravování

je možná převodem z účtu, vkladem na přepážce banky. Používejte účty a variabilní symboly, které jsou uvedeny na přední straně rozhodnutí.

UBYTOVÁNÍ
Fio,a.s.               číslo účtu: 2301474663/2010         
var.symbol: 1 + evidenční číslo žáka (viz rozhodnutí o umístění do domova mládeže)
 
STRAVOVÁNÍ
Komerční banka, a.s.   číslo účtu: 42139561/0100             
var.symbol: evidenční číslo (viz rozhodnutí o umístění do domova mládeže)

Výsledky přijímacího řízení

Ředitelka zveřejní seznam přijatých uchazečů dle harmonogramu na webových stránkách www.dmpce.cz a současně budou vyvěšeny na úřední desce Domova mládeže a školní jídelny Pardubice, Rožkova 331, 530 02 Pardubice. Uchazeči vystupují pod registračními čísly, která obdrží spolu s dalšími informacemi elektronicky na uvedené e-mailové adresy nebo datové schránky v přihlášce. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno písemně.

Potřebné informace a další podmínky pro pobyt v DM, seznámení se s vnitřním řádem DM a dalšími dokumenty získáte prostřednictvím webových stránek www.dmpce.cz.

Pardubice 22.2.2021

Mgr. Bc. Alena Krabcová
ředitelka
 

Přihláška k ubytování a stravování žáka pro školní rok 2021/2022

Uchazeči o umístění do domova mládeže předloží vyplněnou a podepsanou přihlášku společně s přílohou k přihlášce do 31. května 2021

Vzhledem k počtu přijatých přihlášek je zřejmé, že z důvodu naplnění kapacity nebudou moci být uspokojeni všichni uchazeči o umístění do domova mládeže.

Využijte další možnosti ubytování

Nepřijaté žáky k ubytování (po vydání rozhodnutí), pokud projeví souhlas, budeme vést v seznamu náhradníků ve stejném pořadí. Jakmile se nám bude lůžková kapacita uvolňovat, budeme vás kontaktovat.

Další možnosti ubytování v domově mládeže s dobrou dopravní obslužností a časovou dostupností:                                                         

Střední průmyslová škola Chrudim                    https://www.sps-chrudim.cz/domov-mladeze
SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim                        http://www.szes-chrudim.cz/domov-mladeze 
Domov mládeže, internát a školní jídelna Hradec Králové https://www.dmhk.cz 
SPŠ stavební Pardubice v Rybitví                     http://www.spsstavebni.cz/ubytovani/ 
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč   https://www.gyasos-prelouc.cz/ubytovani
 
Pouze pro chlapce:
SOU plynárenské Pardubice                         http://www.sou-plynarenske.cz/dm_prihlaska.html
 
Pouze dívky:
Střední zdravotnická škola Pardubice           http://www.szs-pardubice.cz/domov-mladeze-157/

 

Archiv

Přijímací řízení pro školní rok 2020/21
https://www.dmpce.cz/novinky/seznam-prijatych-uchazecu-k-ubytovani-a-poradi-nahradniku
Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
https://www.dmpce.cz/novinky/prijimaci-rizeni-pro-skolni-rok-20192020
Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019
https://www.dmpce.cz/novinky/prijimaci-rizeni-pro-skolni-rok-20182019-aktualni-informace

© 2024, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice – všechna práva vyhrazena