Podmínky pro nástup a pobyt žáků a studentů 2022/2023

Termín nástupu k ubytování
 • středa 31. 8. 2022 od 14:00 do 19:00 hodin. Platí pro nové žáky, kteří v DM nebyli ubytovaní (většinou žáci 1. ročníků středních škol).
 • středa  31.8. 2022 od 14:00 do 19:00 – ostatní žáci
 • čtvrtek  01.9. 2022 od 10:00 do 19:00 - ostatní žáci

Nástup k ubytování

 • na základě vydaného rozhodnutí ředitelky o umístění k ubytování
 • rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na základní, střední a vyšší odborné škole. Pokud škola nevydala potvrzení o přijetí ke studiu, domov mládeže si potvrzení vyžádá hromadně.
 • úhrada úplaty za ubytování do 15. dne předcházejícího měsíce (pro nástup od září do 15. srpna
 • souhlasné prohlášení zákonného zástupce nebo zletilého žáka
 • 2 fotografie odpovídající aktuální podobě o velikosti 3,5 x 4,5 cm

Nezapomenout: 

 • oblečení pro pobyt v DM, pyžamo, přezůvky,
 • hygienické potřeby, ručník, toaletní papír,
 • příbor, lžička, hrníček, utěrka aj.

Úplata za ubytování a stravování

Úplata za ubytování pro školní rok 2022/2023 je stanovena ve výši 1.600,- Kč měsíčně. Žáci platí pobyt bez ohledu na počet nocí/dnů strávených v domově mládeže v daném měsíci. U bankovního převodu je nutné dbát na to, aby platba byla připsaná na účtu domova nejpozději do 15. dne předchozího měsíce, tzn. do 15. srpna za měsíc září. DODRŽUJTE PŘIDĚLENÉ VARIABILNÍ SYMBOLY!

Pro využívání stravovacích služeb zřizuje DM individuální stravovací účet s vlastním přístupem. Účet je zřizován po připsání první platby pod přiděleným variabilním symbolem. Objednávku stravy lze provést na www.strava.cz nebo dle instrukcí na http://www.dmpce.cz/skolni-jidelna  (kód zařízení: 3717, uživatel: Příjmení a Jméno, heslo: variabilní symbol pro stravu) nejdříve od 20. 8. 2022 a nejpozději do 14:00 hodin předcházejícího pracovního dne, tj. do 31. 8. 2022.

Objednávku stravy lze učinit jen tehdy, pokud je dostatečná výše finančních prostředků na účtu. Čip bude předán skupinovým vychovatelem v den nástupu, vratná záloha ve výši 115,- Kč bude odečtena při první Vaší platbě. Cenu stravy určuje Vnitřní řád školní jídelny, příloha č. 1.


Úhrada úplaty za ubytování a stravování

je možná převodem z účtu, vkladem na přepážce banky. Používejte účty a variabilní symboly, které jsou uvedeny na přední straně rozhodnutí.

UBYTOVÁNÍ

Fio,a.s.                         číslo účtu: 2301474663/2010          var.symbol: 1 + evidenční číslo žáka
(viz rozhodnutí o umístění do domova mládeže)


STRAVOVÁNÍ

Komerční banka, a.s. číslo účtu: 42139561/0100              var.symbol: evidenční číslo
(viz rozhodnutí o umístění do domova mládeže)

© 2024, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice – všechna práva vyhrazena