VÝZVA K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK K UBYTOVÁNÍ v domově mládeže pro školní rok 2021/22

22.02.2021 17:24

Dokument výzvy ke stažení zde

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice vyzývá zájemce k podání přihlášek k umístění do domova mládeže v Domově mládeže a školní jídelně Pardubice. Přihlášky žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol, výjimečně žáků základních škol přijímá Domov mládeže a školní jídelna Pardubice do 31.5.2021.

Právní předpisy uplatněné pro přijímání žáků a studentů k umístění do domova mládeže (dále DM)

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění
 • vnitřní předpis Pravidla pro umísťování žáků a studentů k ubytování, aktuální pro školní rok, (dále Pravidla)
 • další právní předpisy vyplývající z nastalé situace

Podmínky pro umístění žáka nebo studenta vyšší odborné školy do DM

 • řádně vyplněná a podaná přihláška včetně povinné přílohy
 • žák nebo student se vzdělává na škole nebo bude v okamžiku nástupu k ubytování přijat k souvislému vzdělávání na střední nebo vyšší odborné škole, výjimečně základní škole
 • splní další podmínky pro přijetí stanovených vnitřním předpisem Pravidla pro umísťování žáků a studentů k ubytování
Předpokládaný harmonogram přijímacího řízení
     22.2.2021              Výzva k podání přihlášek k ubytování
     31.5.2021              Příjem přihlášek k umístění do domova mládeže
od   1.6.2021              Oznámení uchazečům o zahájení řízení ve věci rozhodnutí k ubytování
(potvrzení přihlášky a přidělení registračního čísla na sdělené elektronické adresy)
do 10.6.2021               Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí
     10.6.2021              Vyhodnocení podkladů rozhodnutí  a oznámení rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti, zveřejněním na úřední desce
do 15.6.2021              Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
do 30.6.2021              Vydání a doručení rozhodnutí k ubytování
 
Dodržení harmonogramu závisí na technickém zpracování objemu dat. Bude aktualizováno na úřední desce.
 

Termín nástupu k ubytování

 • úterý 31. 8. 2021 od 14:00 do 19:00 hodin - žáci dříve neubytovaní (většinou žáci 1. ročníků středních škol)
 • úterý, středa – ostatní

Nástup k ubytování

 • na základě vydaného rozhodnutí ředitelky o umístění k ubytování
 • rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na základní, střední a vyšší odborné škole
 • pokud škola nevydala potvrzení o přijetí ke studiu, domov mládeže si potvrzení vyžádá hromadně
 • úhrada úplaty za ubytování do 15. dne předcházejícího měsíce (pro nástup od září do 15. srpna
 • prohlášení o bezinfekčnosti a souhlas s testováním na omamné a psychotropní látky
 • 2 fotografie odpovídající aktuální podobě o velikosti 3,5 x 4,5 cm

Úplata za ubytování a stravování

Úplata za ubytování pro školní rok 2021/2022 je stanovena ve výši 1.600,- Kč měsíčně. Žáci platí pobyt bez ohledu na počet nocí/dnů strávených v domově mládeže v daném měsíci. U bankovního převodu je nutné dbát na to, aby platba byla připsaná na účtu domova nejpozději do 15. dne předchozího měsíce, tzn. do 15. srpna za měsíc září. DODRŽUJTE PŘIDĚLENÉ VARIABILNÍ SYMBOLY!

Pro využívání stravovacích služeb zřizuje DM individuální stravovací účet s vlastním přístupem. Účet je zřizován po připsání první platby pod přiděleným variabilním symbolem. Objednávku stravy lze provést na www.strava.cz nebo na http://www.dmpce.cz/skolni-jidelna  (kód zařízení: 3717, uživatel: Příjmení a Jméno, heslo: variabilní symbol pro stravu) nejdříve od 20. 8. 2021 a nejpozději do 14:00 hodin předcházejícího pracovního dne, tj. do 31. 8. 2021.

Objednávku stravy lze uskutečnit pouze, pokud je dostatečná výše finančních prostředků na účtu. Čip bude předán skupinovým vychovatelem v den nástupu, vratná záloha ve výši 115,- Kč bude odečtena při první Vaší platbě. Cenu stravy určuje Vnitřní řád školní jídelny, příloha č. 1.

Úhrada úplaty za ubytování a stravování

je možná převodem z účtu, vkladem na přepážce banky. Používejte účty a variabilní symboly, které jsou uvedeny na přední straně rozhodnutí.

UBYTOVÁNÍ
Fio,a.s.               číslo účtu: 2301474663/2010         
var.symbol: 1 + evidenční číslo žáka (viz rozhodnutí o umístění do domova mládeže)
 
STRAVOVÁNÍ
Komerční banka, a.s.   číslo účtu: 42139561/0100             
var.symbol: evidenční číslo (viz rozhodnutí o umístění do domova mládeže)

Výsledky přijímacího řízení

Ředitelka zveřejní seznam přijatých uchazečů dle harmonogramu na webových stránkách www.dmpce.cz a současně budou vyvěšeny na úřední desce Domova mládeže a školní jídelny Pardubice, Rožkova 331, 530 02 Pardubice. Uchazeči vystupují pod registračními čísly, která obdrží spolu s dalšími informacemi elektronicky na uvedené e-mailové adresy nebo datové schránky v přihlášce. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno písemně.

Potřebné informace a další podmínky pro pobyt v DM, seznámení se s vnitřním řádem DM a dalšími dokumenty získáte prostřednictvím webových stránek www.dmpce.cz.

Pardubice 22.2.2021

Mgr. Bc. Alena Krabcová
ředitelka
 

Přihláška k ubytování a stravování žáka pro školní rok 2021/2022

Uchazeči o umístění do domova mládeže předloží vyplněnou a podepsanou přihlášku společně s přílohou k přihlášce do 31. května 2021

Lůžková kapacita zařízení
celkem 700 pro dívky 356 pro chlapce
344

Využijte další možnosti ubytování

Vzhledem k počtu přijatých přihlášek je zřejmé, že z důvodu naplnění kapacity nebudou moci být uspokojeni všichni uchazeči o umístění do domova mládeže.

Nepřijaté žáky k ubytování (po vydání rozhodnutí), pokud projeví souhlas, budeme vést v seznamu náhradníků ve stejném pořadí. Jakmile se nám bude lůžková kapacita uvolňovat, budeme vás kontaktovat.

Další možnosti ubytování v domově mládeže s dobrou dopravní obslužností a časovou dostupností:                                                         

Střední průmyslová škola Chrudim                    https://www.sps-chrudim.cz/domov-mladeze
SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim                        http://www.szes-chrudim.cz/domov-mladeze 
SPŠ stavební Pardubice v Rybitví                     http://www.spsstavebni.cz/ubytovani/ 
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč    https://www.gyasos-prelouc.cz/ubytovani
 
Pouze pro chlapce:
SOU plynárenské Pardubice                         http://www.sou-plynarenske.cz/dm_prihlaska.html
 
Pouze dívky:
Střední zdravotnická škola Pardubice           http://www.szs-pardubice.cz/domov-mladeze-157/

 

Archiv

Přijímací řízení pro školní rok 2020/21
Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Kalendář

Listopad 2022
Po Út St Čt So Ne
  1 2
 • Návštěva Záchytné stanice Pardubice od 15:00 - vych. Skálová, Dvořáková
 • Regionální přebor SŠ ve střelbě ze sportovní pistole-malorážka - Střelnice Pod Vinicí od 9:00, vych. Jana Seidlová
3
 • Odjezd žáků - provoz DM do 15:00
4
5
 • Příjezd žáků - provoz DM od 17:00
6
7 8 9 10
 • Příjezd žáků - provoz DM od 17:00
11
12
 • Příjezd žáků - provoz DM od 17:00
13
14 15
 • Odjezd žáků - provoz DM do 08:00
16
 • Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva
17
18 19
 • Příjezd žáků - provoz DM od 17:00
20
 • Advent - výroba věnců a svícnů, Budova C, klubovna 1. patro - vych. Staříková, Sommerová, Čencová, Skálová, Dvořáková (21 - 24)
21
 • Advent - výroba věnců a svícnů, Budova C, klubovna 1. patro - vych. Staříková, Sommerová, Čencová, Skálová, Dvořáková (21 - 24)
22
 • Kreslení z nudy, budova C, vestibul 2. patro - vych. Fedorčuk, Gubíková
 • Advent - výroba věnců a svícnů, Budova C, klubovna 1. patro - vych. Staříková, Sommerová, Čencová, Skálová, Dvořáková (21 - 24)
 • Turnaj v piškvorkách, budova C, 3. patro od 16:30 - vych. Nosálová, Novotná (23 - 24)
23
 • Jednání domovní rady a stravovací komise DM - budova C, hudební klub od 19:30, vych. Nosálová, Fialová, Pachovský
 • Advent - výroba věnců a svícnů, Budova C, klubovna 1. patro - vych. Staříková, Sommerová, Čencová, Skálová, Dvořáková (21 - 24)
 • Turnaj v piškvorkách, budova C, 3. patro od 16:30 - vych. Nosálová, Novotná (23 - 24)
24
 • Odjezd žáků - provoz DM do 15:00
25
26
 • Příjezd žáků - provoz DM od 17:00
27
 • Turnaj v piškvorkách, budova C, 3. patro od 16:30 - vych. Nosálová, Novotná
28
 • Setkání s hercem oceněným Cenou Thálie Milanem Hajnem - budova B od 19:00, klubovna 1. patro, vych. Monika Vachková
29
30        

« Říjen 2022 Prosinec 2022 »

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Přejít na virtuální prohlídku


Kontakt

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
Rožkova 331, Zelené Předměstí
530 02 Pardubice
  IDS: q6r6p6m  
IČ: 48161071     plátce DPH
466 330 774, 702 284 749 – ředitelství,
budova A, B chlapci
  466 303 792, 702 284 750 –  C dívky

© 2022, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑