Informace k provozu domova mládeže a testování žáků - KVĚTEN

11.05.2021 23:00

Provoz domova mládeže je možný pro žáky, kteří se účastní vzdělávání stanoveném školou. Provoz DM od neděle od 17:00 hod. do pátku 15:00 hod. Postupné rozvolňování opatření najdete v následujících dokumentech:

 1. Informace k provozu škol a školských zařízení od 17.5.2021, Mimořádné opatření MZ č. 448
 2. Informace k provozu škol a školských zařízení od 10.5.2021, Mimořádné opatření MZ č. 433
 3. Informace k provozu škol a školských zařízení od 3.5.2021, Mimořádné opatření MZ č. 423
 4. Informace k provozu škol a školských zařízení od 26.dubna 2021, Mimořádné opatření MZ č. 393..
 5. Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 (testování)
 6. Informace k provozu škol a školských zařízení od 19. dubna 2021 (účast žáků na vzdělávání, testování, vykazování)
 7. Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest s účinností od 12. dubna 2021 do odvolání
 8. Mimořádné opatření testování žáků ve školách 
 9. MŠMT - manuál k provozu škol a školských zařízení aktualizovaný
 10. MŠMT - manuál k testování ve školách

Ubytování je možné jen za dodržování  všech hygienicko bezpečnostních opatření, žáci i zaměstnanci mají nařízeno testování, i nadále platí povinnost žáků a všech zaměstnanců nosit ochranu úst a nosu dle platných mimořádných opatření. DM respirátory žákům neposkytuje.

Úplata za ubytování:
1. Měsíční úplata za ubytování v domově mládeže 1.600,- Kč
2. Týdenní úplata za ubytování, i když žák pobývá v domově mládeže 1 noc
   385,- Kč
3. Pokud je týden neúplný v pracovní dny, týdenní částka úplaty se krátí
za každý den o  

     55,- Kč

Úplata za ubytování s přihlédnutím na nesouvislou přítomnost žáků v jednotlivých týdnech:
 1. Pokud je školou stanoveno vzdělávání s osobní přítomností žáka v souladu s MO a žák se rozhodne nevyužít služeb domova mládeže, považuje se nepřítomnost v domově mládeže za omluvenou absenci, žák platí za tento týden.
 2. I když žák využije ubytování v domově mládeže 1 den/noc v týdnu, považuje se pro účel vyúčtování úplaty, jakoby byl žák ubytován v domově mládeže celý týden.
 3. Týdnem se pro tyto účely považuje neděle až pátek.

Stravování ve školní jídelně  - probíhá za dodržování bezpečnostních opatření. Přihlašování stravy zůstává do 14 hodin předchozího pracovního dne.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ V DOMOVĚ MLÁDEŽE 

Obecně platí, že žák bude testován v DM vždy při příchodu, pokud se neprokáže potvrzením o absolvování testu ve škole nebo v odběrovém místě. Kopii potvrzení odevzdává žák v DM, na požádání lze udělat kopii i v testovací místnosti domova mládeže. Do 7. 5. 2021 se žáci testují 2 x týdně, od 11.5.2021 pak 1 x týdně.

 •  Pokud žák nemá potvrzení, musí se testovat.

Před prvním testováním se žáci seznámí s průběhem testu (výklad/manuál). Upřesnění manuálu k zajištění testování: 

Testování u žáků lze provést, jestliže nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud má žák příznaky infekčního virového onemocnění, je doma a léčí se. Doporučuje se provést kontrolní test před odjezdem do domova mládeže.

Testování se neprovede:

 1. Žák doloží negativní výsledek testu provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tento žák nemá příznaky onemocnění COVID-19.
 2. Žák onemocnění COVID-19 absolvoval byl v izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZ a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit. Pokud ji žák nedoloží, účastní se testování dle harmonogramu.
 3. Žák má vystavený certifikát MZ o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky (očkování 2 dávkami) nebo jedné dávky očkovací látky (očkování 1 dávkou) uplynulo nejméně 14 dní.

V případě pozitivního testu je žák poučen o dalším postupu (obdrží potvrzení, odchází ze školy, kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o PCR testu a vyplní elektronickou žádanku, obratem hlásí škole přes TU výsledek testu).

Odběrová místa

K testování budou žáci nasměrováni pracovníkem na recepci.

 • Sborovna – pro žáky ubytovaných v budově A a B. V neděli také ve studenstkém klubu budovy B
 • Studovna – pro žáky ubytovaných v budově C

Dohled nad testováním vykonává pověřená osoba - služba. Žáci se řídí pokyny služby. Služba dohlíží nad testováním žáků a provádí zejména:

 • seznámení s postupem testování, video ke shlédnutí zde  
 • kontrolu zajištění místnosti potřebným materiálem (testovací sady, testovací tyčinky, dezinfekční prostředky, ochranné pomůcky aj.)
 • kontrolu průběhu samotestování
 • záznam do seznamu testovaných žáků
 • vydává žákovi potvrzení o provedeném testu pro potřeby školy (negativní i pozitivní)
 • v případě pozitivního výsledku testování provede opakovaně kontrolní test jinou testovací sadou. Dále postupuje podle manuálu.
 • výsledky testovaných osob předává ke zpracování v sekretariátu domova mládeže 

Služba během testování používá ochranné prostředky (jednorázové rukavice, respirátory, brýle nebo ochranný štít).

POZNÁMKA

 1. Pokud si žák donese vlastní schválený a originálně zabalený test, může jej pro testování použít.
 2. Domov mládeže dosud neobdržel dokumentaci k výtěrovým tyčinkám, používáme nakoupené certifikované tyčinky českého výrobce.  

Vybavení místnosti pro testování: odpadkový koš (otevřený) + odpadkové pytle na likvidaci testovacích souprav, dezinfekční prostředek na ruce s virucidním účinkem, dezinfekce na plošnou a povrchovou dezinfekci s rozprašovačem, jednorázové papírové kapesníky nebo ubrousky, stopky (mobil) na měření času, seznam testovaných osob, tužka pro vyplnění potvrzení, formuláře potvrzení.

Předávání výsledků testování:

 1. DM zasílá výsledky testování žáků prostřednictví aplikace na COVID forms App  na adrese cfa.uzis.cz .
 2. Vedoucí vychovatel stanoví dohled nad žákem v izolační místnosti, pokud nebude žák sám na pokoji.
 

Kalendář

Říjen 2022
Po Út St Čt So Ne
          1
 • Příjezd žáků - provoz DM od 17:00
2
 • Turnaj ve stolním tenise od 16:00-budova C, přízemí, vych. Staříková, Sommerová (03 - 06)
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (03 - 06)
3
 • Návštěva hvězdárny ve večerních hodinách - vych. Čencová
 • Turnaj ve stolním tenise od 16:00-budova C, přízemí, vych. Staříková, Sommerová (03 - 06)
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (03 - 06)
 • Ledolamy - hra od 17:00 - vych. Čencová (04 - 06)
4
 • Turnaj ve stolním tenise od 16:00-budova C, přízemí, vych. Staříková, Sommerová (03 - 06)
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (03 - 06)
 • Ledolamy - hra od 17:00 - vych. Čencová (04 - 06)
5
 • Turnaj ve stolním tenise od 16:00-budova C, přízemí, vych. Staříková, Sommerová (03 - 06)
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (03 - 06)
 • Ledolamy - hra od 17:00 - vych. Čencová (04 - 06)
6
 • Odjezd žáků - provoz DM do 15:00
7
8
 • Příjezd žáků - provoz DM od 17:00
9
 • Charitativní sbírka Bílá pastelka od 12:00 - vych Gubíková, Fedorčuk
 • Turnaj ve stolním tenise od 16:00-budova C, přízemí, vych. Staříková, Sommerová (10 - 13)
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (10 - 13)
10
 • Turnaj ve stolním tenise od 16:00-budova C, přízemí, vych. Staříková, Sommerová (10 - 13)
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (10 - 13)
11
 • Turnaj ve stolním tenise od 16:00-budova C, přízemí, vych. Staříková, Sommerová (10 - 13)
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (10 - 13)
12
 • Turnaj ve stolním tenise od 16:00-budova C, přízemí, vych. Staříková, Sommerová (10 - 13)
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (10 - 13)
13
 • Odjezd žáků - provoz DM do 15:00
14
15
 • Příjezd žáků - provoz DM od 17:00
16
 • Turnaj ve stolním tenise od 16:00-budova C, přízemí, vych. Staříková, Sommerová (17 - 20)
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (17 - 20)
17
 • Turnaj ve stolním tenise od 16:00-budova C, přízemí, vych. Staříková, Sommerová (17 - 20)
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (17 - 20)
18
 • Regionální přebor SŠ pardubického kraje ve střelbě z malorážky, střelnice Pod Vinicí od 8:20 - vych. Jana Seidlová
 • Turnaj ve stolním tenise od 16:00-budova C, přízemí, vych. Staříková, Sommerová (17 - 20)
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (17 - 20)
19
 • Turnaj ve stolním tenise od 16:00-budova C, přízemí, vych. Staříková, Sommerová (17 - 20)
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (17 - 20)
20
 • Odjezd žáků - provoz DM do 15:00
21
22
 • Příjezd žáků - provoz DM od 17:00
23
 • Turnaj ve stolním tenise od 16:00-budova C, přízemí, vych. Staříková, Sommerová
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (24 - 27)
24
 • Odjezd žáků - provoz DM do 15:00
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (24 - 27)
25
 • Podzimní prázdniny (26 - 27)
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (24 - 27)
26
 • Podzimní prázdniny (26 - 27)
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (24 - 27)
27
 • Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (1918)
28
29
 • Příjezd žáků - provoz DM od 17:00
30
 • Turnaj ve stolním tenise od 16:00-budova C, přízemí, vych. Staříková, Sommerová
31
           

« Září 2022 Listopad 2022 »

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Přejít na virtuální prohlídku


Kontakt

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
Rožkova 331, Zelené Předměstí
530 02 Pardubice
  IDS: q6r6p6m  
IČ: 48161071     plátce DPH
466 330 774, 702 284 749 – ředitelství,
budova A, B chlapci
  466 303 792, 702 284 750 –  C dívky

© 2022, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑