Covid 19 - AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ v domově mládeže, informace k platbám

31.10.2020 10:00

INFORMACE K PLATBÁM ZA UBYTOVÁNÍ za říjen

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod., ve věci omezení provozu školských výchovných a ubytovacích zařízení  (bod I. odst. 7), a v souladu s § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuji úplatu
 
za poskytované školské služby v období od 1. do 13. října 2020 ve výši 660,- Kč.
 

Vláda České republiky výše uvedeným usnesením (bod I. odst. 7) omezila ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že zakázala poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona...

V důsledku výše uvedeného neposkytuje Domov mládeže a školní jídelna Pardubice  umístěným žákům školské služby v činnosti domov mládeže od 14. do 31. října 2020.

Postup vyrovnání finančního vztahu:

 1. Na rozdíl již zaplacené úplaty (1600 Kč) za říjen 2020 a nově stanovenou úplatou 660,- bude ze strany domova mládeže vystaven dobropis. Částka ve výši 940 Kč bude vrácena na stejný účet, ze kterého platba přišla.
 2. Pro úplatu na další měsíce budeme dále vystavovat fakturu. Vyrovnání provedeme na konci měsíce nebo dříve, pokud budeme znát datum nástupu žáků do školy a školských zařízení (domovy mládeže).
 3. V případě odhlášení z domova mládeže či neplacení úplaty ztrácíte možnost nástupu do domova mládeže v případě, že se opatření uvolní. V tomto případě byste museli podat novou přihlášku k ubytování, čímž se dostanete na konec pořadí náhradních uchazečů.  
 4. Vyúčtování zůstatku na stravovacím účtu bude provedeno s ukončením ubytování.

V Pardubicích 30.10.2020

Mgr. Bc. Alena Krabcová, ředitelka, v.r.


Domov mládeže je od středy 14:10.2020 0:00 hod. do neděle 1.11.2020 23:59 pro žáky UZAVŘEN !

Rozhodnutí o uzavření domova mládeže je dáno Usnesením vlády České republiky ze dne 12.10.2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření.  Bližší informace oblasti školství ze dne 13.10.2020 zde.

 • Žáci si odvezou cenné věci domů (notebook).
 • Ostatní osobní věci si uschovají ve skříni či uzamknout v psacím stole.
 • DM provede hromadnou odhlášku objednané stravy na dny 14. 10. - 1.11.2020. Večeře 13.10.2020 se vydává od 15 hodin.
 • Opatřením Ministra školství dochází ke změně organizace školního roku a to tak, že dny 26. a 27.10.2020 jsou stanoveny jako volné dny (opatření MŠMT)
O platbách či případném snížení úplaty za ubytování budeme informovat prostřednictvím webu a e-mailem.
 
13.10.2020
Mgr. Bc. Alena Krabcová, ředitelka

Aktualizace krizových opatření k 9.10.2020 dle MŠMT

(viz nejčastější dotazy k řešení na webu MŠMT)

Provoz školského zařízení domov mládeže není omezen ani přerušen. Žák může i v období distančního vzdělávání využít služeb domova mládeže, např. může kombinovat distanční výuku s rozvrhem praktického vzdělávání (odborný výcvik, odborná praxe, praktická cvičení v laboratořích...). Ubytovaný žák má možnost celodenního stravování. Zájmová činnost sportovního charakteru domova mládeže je omezena, individuální činnosti se realizují pouze za předpokladu dodržování bezpečnostně hygienických opatření.  

OPATŘENÍ PRO UBYTOVANÉ ŽÁKY DOMOVA MLÁDEŽE

Při pobytu v domově mládeže DOPORUČUJI žákům přijmout za své (více k mimořádným opatřením MZ):

1. NOSIT OCHRANNÉ ROUŠKY ve společných prostorách Domova mládeže a školní jídelny Pardubice a tam, kde je více lidí pohromadě,
2. OMEZIT návštěvy na pokojích,
3. DODRŽOVAT dostatečný odstup od ostatních zejména při výdeji stravy (čekání v řadě) ve školní jídelně alespoň 2 m,
4. DŮSLEDNĚ DBÁT na osobní hygienu.

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice spolupracuje se školami, které žáci navštěvují. V případě uzavření tříd ve školách, kontaktuje škola i domov mládeže.

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ SITUACE - zjednodušeně 

1. DISTANČNÍ VÝUKA ve škole
​​Pokud žák není pozitivně testován nebo vyzván k testům, může po dobu distanční výuky zůstat po celou dobu ubytován v domově mládeže.
Provoz školského zařízení domov mládeže není omezen ani přerušen (viz nejčastější dotazy k řešení na webu MŠMT). Žák může i v období distančního vzdělávání využít služeb domova mládeže, tj. může kombinovat distanční výuku s rozvrhem praktického vzdělávání (odborný výcvik, odborná praxe, praktická cvičení v laboratořích...)  
 
2. IZOLACE

Žák se dozví od KHS, že je pozitivní, v průběhu týdne a je současně na domově mládeže

Nezletilý žák je umístěn do vyčleněného prostoru pro izolaci, jsou kontaktováni zákonní zástupci za účelem odvozu žáka domů. Žák setrvává ve vymezné místnosti pro izolaci jen po dobu nejnutnější, tedy do vyzvednutí zákonnými zástupci. Zletilý žák se řídí pokyny KHS.

K izolaci je ve společném prostoru sociálního zařízení vyčleněno WC, sprcha a umyvadlo. Pokud má žák objednanou stravu ve školní jídelně domova mládeže, bude mu zajištěno vyzvednutí a předání ke konzumaci v místnosti izolace.

Žák se dozví od KHS, že je pozitivní, v průběhu týdne a je současně ve škole, kde se vzdělává nebo na cestě ze školy do domova mládeže

Žák okamžitě kontaktuje a informuje o situaci DMPCE (také recepce) a zákonného zástupce. Za použití ochranných prostředků je přesunut do prostoru izolace bočním vchodem. Zákonní zástupci si nezletilého žáka vyzvednou nebo zajistí jiným způsobem vyzvednutí žáka v co nejkratší době téhož dne. Žák setrvává ve vymezné místnosti pro izolaci jen po dobu nejnutnější, tedy do vyzvednutí zákonnými zástupci.

K izolaci je ve společném prostoru sociálního zařízení vyčleněno WC, sprcha a umyvadlo. Pokud má žák objednanou stravu ve školní jídelně domova mládeže, bude mu zajištěno vyzvednutí a předání ke konzumaci v místnosti izolace.

3. KARANTÉNA

Žáci v nařízené karanténě KHS za použití ochranných prostředků si vyzvedne osobní věci a po dohodě se zákonnými zástupci opouští domov mládeže.  Dle nastalé situace se bude postupovat obdobně jako při pozitivně shledaného žáka podle bodu 2.

Žáci i zákonní zástupci postupují podle pokynu KHS.

V Pardubicích 23.9.2020
Mgr. Bc. Alena Krabcová, ředitelka
 

Přijatá opatření z 11.9.2020:

Z důvodu mimořádných opatření byly aktualizované vnitřní předpisy Domova mládeže a školní jídelny Pardubice:

1. Vnitřní řád domova mládeže - platný od 1.9.2020
2. Vnitřní řád školní jídelny - platný od 11.9.2020   
 
Pardubice 11.9.2020
Mgr. Bc. Alena Krabcová v.r.

Přijatá opatření z 10.9.2020:

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 9.9.2020 s účinností od 10. 9. 2020, č.j. MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN, platí s účinností od 10. 9. 2020 v prostorách domova mládeže DOPORUČENÍ:

1. NOSIT OCHRANNÉ ROUŠKY ve společných prostorách Domova mládeže a školní jídelny Pardubice,
2. OMEZIT návštěvy na pokojích,
3. DODRŽOVAT dostatečný odstup od ostatních zejména při konzumaci stravy ve školní jídelně,
4. DŮSLEDNĚ DBÁT na osobní hygienu.

V souvislosti s přijatými opatřeními vůči šíření virových nákaz nevyjímaje COVID 19 došlo ke dni 28.8.2020 k aktualizaci dokumentů, které jsou závazné nejen pro zaměstnance, ale také pro žáky, zákonné zástupce, zletilé žáky a studenty vyšších odborných škol.

 1. Vnitřní řád domova mládeže - platný od 1.9.2020
 2. Podmínky pro nástup žáků k ubytování pro školní rok 2020/21

Souhlasná prohlášení:

 1. Souhlasné prohlášení zákonného zástupce (včetně udílení vycházek)
 2. Souhlasné prohlášení zletilého žáka   
 3. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů  (od 15 let)

Pro omlouvání nepřítomnosti žáků z důvodu jakékoliv nemoci, a jiné nepřítomnosti či mimořádného pozdního příjezdu je zřízena e-mailová adresa  .  

Pardubice 10.9.2020

Mgr. Bc. Alena Krabcová v. r.
ředitelka


Kalendář

Říjen 2022
Po Út St Čt So Ne
          1
 • Příjezd žáků - provoz DM od 17:00
2
 • Turnaj ve stolním tenise od 16:00-budova C, přízemí, vych. Staříková, Sommerová (03 - 06)
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (03 - 06)
3
 • Návštěva hvězdárny ve večerních hodinách - vych. Čencová
 • Turnaj ve stolním tenise od 16:00-budova C, přízemí, vych. Staříková, Sommerová (03 - 06)
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (03 - 06)
 • Ledolamy - hra od 17:00 - vych. Čencová (04 - 06)
4
 • Turnaj ve stolním tenise od 16:00-budova C, přízemí, vych. Staříková, Sommerová (03 - 06)
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (03 - 06)
 • Ledolamy - hra od 17:00 - vych. Čencová (04 - 06)
5
 • Turnaj ve stolním tenise od 16:00-budova C, přízemí, vych. Staříková, Sommerová (03 - 06)
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (03 - 06)
 • Ledolamy - hra od 17:00 - vych. Čencová (04 - 06)
6
 • Odjezd žáků - provoz DM do 15:00
7
8
 • Příjezd žáků - provoz DM od 17:00
9
 • Charitativní sbírka Bílá pastelka od 12:00 - vych Gubíková, Fedorčuk
 • Turnaj ve stolním tenise od 16:00-budova C, přízemí, vych. Staříková, Sommerová (10 - 13)
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (10 - 13)
10
 • Turnaj ve stolním tenise od 16:00-budova C, přízemí, vych. Staříková, Sommerová (10 - 13)
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (10 - 13)
11
 • Turnaj ve stolním tenise od 16:00-budova C, přízemí, vych. Staříková, Sommerová (10 - 13)
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (10 - 13)
12
 • Turnaj ve stolním tenise od 16:00-budova C, přízemí, vych. Staříková, Sommerová (10 - 13)
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (10 - 13)
13
 • Odjezd žáků - provoz DM do 15:00
14
15
 • Příjezd žáků - provoz DM od 17:00
16
 • Turnaj ve stolním tenise od 16:00-budova C, přízemí, vych. Staříková, Sommerová (17 - 20)
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (17 - 20)
17
 • Turnaj ve stolním tenise od 16:00-budova C, přízemí, vych. Staříková, Sommerová (17 - 20)
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (17 - 20)
18
 • Regionální přebor SŠ pardubického kraje ve střelbě z malorážky, střelnice Pod Vinicí od 8:20 - vych. Jana Seidlová
 • Turnaj ve stolním tenise od 16:00-budova C, přízemí, vych. Staříková, Sommerová (17 - 20)
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (17 - 20)
19
 • Turnaj ve stolním tenise od 16:00-budova C, přízemí, vych. Staříková, Sommerová (17 - 20)
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (17 - 20)
20
 • Odjezd žáků - provoz DM do 15:00
21
22
 • Příjezd žáků - provoz DM od 17:00
23
 • Turnaj ve stolním tenise od 16:00-budova C, přízemí, vych. Staříková, Sommerová
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (24 - 27)
24
 • Odjezd žáků - provoz DM do 15:00
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (24 - 27)
25
 • Podzimní prázdniny (26 - 27)
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (24 - 27)
26
 • Podzimní prázdniny (26 - 27)
 • Turnaj v kulečníku - budova C, 3. patro od 16:30, vych. Nosálová, Novotná (24 - 27)
27
 • Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (1918)
28
29
 • Příjezd žáků - provoz DM od 17:00
30
 • Turnaj ve stolním tenise od 16:00-budova C, přízemí, vych. Staříková, Sommerová
31
           

« Září 2022 Listopad 2022 »

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Přejít na virtuální prohlídku


Kontakt

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
Rožkova 331, Zelené Předměstí
530 02 Pardubice
  IDS: q6r6p6m  
IČ: 48161071     plátce DPH
466 330 774, 702 284 749 – ředitelství,
budova A, B chlapci
  466 303 792, 702 284 750 –  C dívky

© 2022, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑