Covid 19 - AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ od 2.11.2020

31.10.2020 18:50

Domov mládeže je od pondělí 2:11.2020 0:00 hod. do pátku 20.11.2020 23:59 pro žáky nadále UZAVŘEN !

Rozhodnutí o uzavření domova mládeže je dáno Usnesením vlády České republiky ze dne 30.10.2020 č. 1112 o přijetí krizového opatření.  Bližší informace oblasti školství ze dne 30.10.2020 zde.

Žáci, kteří si potřebují vyzvednout osobní věci, kontaktují své vychovatele. Vyzvednout věci je možné pouze v dopoledních hodinách.

Pardubice 31.10.2020 

Mgr. Bc. Alena Krabcová, ředitelka  


Domov mládeže je od středy 14:10.2020 0:00 hod. do neděle 1.11.2020 23:59 pro žáky UZAVŘEN !

Rozhodnutí o uzavření domova mládeže je dáno Usnesením vlády České republiky ze dne 12.10.2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření.  Bližší informace oblasti školství ze dne 13.10.2020 zde.

 • Žáci si odvezou cenné věci domů (notebook).
 • Ostatní osobní věci si uschovají ve skříni či uzamknout v psacím stole.
 • DM provede hromadnou odhlášku objednané stravy na dny 14. 10. - 1.11.2020. Večeře 13.10.2020 se vydává od 15 hodin.
 • Opatřením Ministra školství dochází ke změně organizace školního roku a to tak, že dny 26. a 27.10.2020 jsou stanoveny jako volné dny (opatření MŠMT)
O platbách či případném snížení úplaty za ubytování budeme informovat prostřednictvím webu a e-mailem.
 
13.10.2020
Mgr. Bc. Alena Krabcová, ředitelka

Aktualizace krizových opatření k 9.10.2020 dle MŠMT

(viz nejčastější dotazy k řešení na webu MŠMT)

Provoz školského zařízení domov mládeže není omezen ani přerušen. Žák může i v období distančního vzdělávání využít služeb domova mládeže, např. může kombinovat distanční výuku s rozvrhem praktického vzdělávání (odborný výcvik, odborná praxe, praktická cvičení v laboratořích...). Ubytovaný žák má možnost celodenního stravování. Zájmová činnost sportovního charakteru domova mládeže je omezena, individuální činnosti se realizují pouze za předpokladu dodržování bezpečnostně hygienických opatření.  

OPATŘENÍ PRO UBYTOVANÉ ŽÁKY DOMOVA MLÁDEŽE

Při pobytu v domově mládeže DOPORUČUJI žákům přijmout za své (více k mimořádným opatřením MZ):

1. NOSIT OCHRANNÉ ROUŠKY ve společných prostorách Domova mládeže a školní jídelny Pardubice a tam, kde je více lidí pohromadě,
2. OMEZIT návštěvy na pokojích,
3. DODRŽOVAT dostatečný odstup od ostatních zejména při výdeji stravy (čekání v řadě) ve školní jídelně alespoň 2 m,
4. DŮSLEDNĚ DBÁT na osobní hygienu.

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice spolupracuje se školami, které žáci navštěvují. V případě uzavření tříd ve školách, kontaktuje škola i domov mládeže.

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ SITUACE - zjednodušeně 

1. DISTANČNÍ VÝUKA ve škole
​​Pokud žák není pozitivně testován nebo vyzván k testům, může po dobu distanční výuky zůstat po celou dobu ubytován v domově mládeže.
Provoz školského zařízení domov mládeže není omezen ani přerušen (viz nejčastější dotazy k řešení na webu MŠMT). Žák může i v období distančního vzdělávání využít služeb domova mládeže, tj. může kombinovat distanční výuku s rozvrhem praktického vzdělávání (odborný výcvik, odborná praxe, praktická cvičení v laboratořích...)  
 
2. IZOLACE

Žák se dozví od KHS, že je pozitivní, v průběhu týdne a je současně na domově mládeže

Nezletilý žák je umístěn do vyčleněného prostoru pro izolaci, jsou kontaktováni zákonní zástupci za účelem odvozu žáka domů. Žák setrvává ve vymezné místnosti pro izolaci jen po dobu nejnutnější, tedy do vyzvednutí zákonnými zástupci. Zletilý žák se řídí pokyny KHS.

K izolaci je ve společném prostoru sociálního zařízení vyčleněno WC, sprcha a umyvadlo. Pokud má žák objednanou stravu ve školní jídelně domova mládeže, bude mu zajištěno vyzvednutí a předání ke konzumaci v místnosti izolace.

Žák se dozví od KHS, že je pozitivní, v průběhu týdne a je současně ve škole, kde se vzdělává nebo na cestě ze školy do domova mládeže

Žák okamžitě kontaktuje a informuje o situaci DMPCE (také recepce) a zákonného zástupce. Za použití ochranných prostředků je přesunut do prostoru izolace bočním vchodem. Zákonní zástupci si nezletilého žáka vyzvednou nebo zajistí jiným způsobem vyzvednutí žáka v co nejkratší době téhož dne. Žák setrvává ve vymezné místnosti pro izolaci jen po dobu nejnutnější, tedy do vyzvednutí zákonnými zástupci.

K izolaci je ve společném prostoru sociálního zařízení vyčleněno WC, sprcha a umyvadlo. Pokud má žák objednanou stravu ve školní jídelně domova mládeže, bude mu zajištěno vyzvednutí a předání ke konzumaci v místnosti izolace.

3. KARANTÉNA

Žáci v nařízené karanténě KHS za použití ochranných prostředků si vyzvedne osobní věci a po dohodě se zákonnými zástupci opouští domov mládeže.  Dle nastalé situace se bude postupovat obdobně jako při pozitivně shledaného žáka podle bodu 2.

Žáci i zákonní zástupci postupují podle pokynu KHS.

V Pardubicích 23.9.2020
Mgr. Bc. Alena Krabcová, ředitelka
 

Přijatá opatření z 11.9.2020:

Z důvodu mimořádných opatření byly aktualizované vnitřní předpisy Domova mládeže a školní jídelny Pardubice:

1. Vnitřní řád domova mládeže - platný od 1.9.2020
2. Vnitřní řád školní jídelny - platný od 11.9.2020   
 
Pardubice 11.9.2020
Mgr. Bc. Alena Krabcová v.r.

Přijatá opatření z 10.9.2020:

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 9.9.2020 s účinností od 10. 9. 2020, č.j. MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN, platí s účinností od 10. 9. 2020 v prostorách domova mládeže DOPORUČENÍ:

1. NOSIT OCHRANNÉ ROUŠKY ve společných prostorách Domova mládeže a školní jídelny Pardubice,
2. OMEZIT návštěvy na pokojích,
3. DODRŽOVAT dostatečný odstup od ostatních zejména při konzumaci stravy ve školní jídelně,
4. DŮSLEDNĚ DBÁT na osobní hygienu.

V souvislosti s přijatými opatřeními vůči šíření virových nákaz nevyjímaje COVID 19 došlo ke dni 28.8.2020 k aktualizaci dokumentů, které jsou závazné nejen pro zaměstnance, ale také pro žáky, zákonné zástupce, zletilé žáky a studenty vyšších odborných škol.

 1. Vnitřní řád domova mládeže - platný od 1.9.2020
 2. Podmínky pro nástup žáků k ubytování pro školní rok 2020/21

Souhlasná prohlášení:

 1. Souhlasné prohlášení zákonného zástupce (včetně udílení vycházek)
 2. Souhlasné prohlášení zletilého žáka   
 3. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů  (od 15 let)

Pro omlouvání nepřítomnosti žáků z důvodu jakékoliv nemoci, a jiné nepřítomnosti či mimořádného pozdního příjezdu je zřízena e-mailová adresa  .  

Pardubice 10.9.2020

Mgr. Bc. Alena Krabcová v. r.
ředitelka


Kalendář

Září 2022
Po Út St Čt So Ne
     
 • Příjezd žáků od 10:00 - začátek školního roku 2022/2023
 • Procházka Pardubicemi pro první ročníky - vych. Fedorčuk, Gubíková od 16:30
1
 • Odjezd žáků - provoz DM do 15:00
2
3
 • Příjezd žáků - provoz DM od 17:00
4
 • Poznej Pardubice od 16:00 - vych. Skálová
 • Hra Petanque - zahrada budovy C od 16:30, vych. Nosálová (05 - 08)
5
 • Hra Petanque - zahrada budovy C od 16:30, vych. Nosálová (05 - 08)
6
 • Hra Petanque - zahrada budovy C od 16:30, vych. Nosálová (05 - 08)
7
 • Hra Petanque - zahrada budovy C od 16:30, vych. Nosálová (05 - 08)
8
 • Odjezd žáků - provoz DM do 15:00
9
10
 • Příjezd žáků - provoz DM od 17:00
11
 • Prohlídka Pardubic od 15:00 - vych. Dvořáková
 • Hra Petanque - zahrada budovy C od 16:30, vych. Nosálová (12 - 15)
12
 • Prohlídka Pardubic od 16:30 - vych. Nosálová
 • Hra Petanque - zahrada budovy C od 16:30, vych. Nosálová (12 - 15)
13
 • Procházka historickými Pardubicemi - vych. Staříková
 • Procházka historickými Pardubicemi - vych. Sommerová
 • Hra Petanque - zahrada budovy C od 16:30, vych. Nosálová (12 - 15)
14
 • Hra Petanque - zahrada budovy C od 16:30, vych. Nosálová (12 - 15)
15
 • Odjezd žáků - provoz DM do 15:00
16
17
 • Příjezd žáků - provoz DM od 17:00
18
 • Setkání s fotbalovými reprezentanty (Dominik Hašek, Honza Řezníček a Honza Záviška) - budova B, klubovna 1. patro od 19:00, vych. Monika Vachková
 • Hra Petanque - zahrada budovy C od 16:30, vych. Nosálová (19 - 22)
19
 • Procházka Pardubicemi od 15:00 - vych. Čencová Ivana
 • Prohlídka Pardubic od 15:00 - vych. Novotná
 • Hra Petanque - zahrada budovy C od 16:30, vych. Nosálová (19 - 22)
20
 • Hra Petanque - zahrada budovy C od 16:30, vych. Nosálová (19 - 22)
21
 • Hra Petanque - zahrada budovy C od 16:30, vych. Nosálová (19 - 22)
 • Jednání domovní rady a stravovací komise DM - budova C, hudební klub od 19:30, vych. Nosálová, Fialová, Zimolková, Pachovský
22
 • Odjezd žáků - provoz DM do 15:00
23
24
 • Příjezd žáků - provoz DM od 17:00
25
 • Hra Petanque - zahrada budovy C od 16:30, vych. Nosálová (26 - 27)
26
 • Hra Petanque - zahrada budovy C od 16:30, vych. Nosálová (26 - 27)
27
 • Státní svátek - Den české státnosti
 • Domov mládeže zajišťuje provoz a stravování v plném rozsahu.
28
29
 • Odjezd žáků - provoz DM do 15:00
30
   

« Srpen 2022 Říjen 2022 »

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Přejít na virtuální prohlídku


Kontakt

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
Rožkova 331, Zelené Předměstí
530 02 Pardubice
  IDS: q6r6p6m  
IČ: 48161071     plátce DPH
466 330 774, 702 284 749 – ředitelství,
budova A, B chlapci
  466 303 792, 702 284 750 –  C dívky

© 2022, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑