CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB A POPLATKŮ

HLAVNÍ ČINNOST
platnost od 1. 1. 2023

Ubytování

Úplata za ubytování pro žáka1.600,- Kč/měsíc
1.600,- Kč/měsíc55,- Kč/den

Stravování ve školní jídelně a školní jídelně - výdejně

SnídaněObědVečeřeCelodenní stravování
Žáci ubytovaní v DM
(15 a více, sportovci 11 -14 let)
32,-40,-40,-112,-
Žáci 7 – 10 let 32,-
Žáci 11 – 14 let35,-
Žáci 15 a více let40,-
Zaměstnanci:40,-40,-nárok zaměstnance pouze na 1 hlavní
jídlo/ den od 3 do 11 hodin délky směny (ZP)

Věcná režie na přípravu jednoho jídla 18,- Kč

Náhrada škod

Ztráta dokumentů

Průkazka žáka ubytovaného v DM20,-
Vycházková a odjezdová knížka30,-


Ztráta nebo poškození majetku

Poškození systémového klíče od pokoje200,-
Ztráta systémového klíče od pokoje1 600,-
Vrchní část postele (prasklá deska, čalounění) dle stupně poškození od1 000,-
Zámek botníku, psacího stolu, zámek skříní na pokoji – výměna včetně práce200,-
Úklid pokoje – znečištění podlahových krytin, čalouněného nábytku nad běžné užívání1 000,-
Poškození dveří – pláště, výměna a úhrada dveří dle skutečných nákladů od1 5000,-


Další náhrada za poškození majetku domova mládeže bude účtována na vrub zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka podle skutečně vynaložených nákladů na opravu (účtenka, faktura).


Platbu je možno uskutečnit

  • v hotovosti v recepci budovy v Rožkově ulici čp. 331
  • převodem na účet Domova mládeže a školní jídelny Pardubice č. 42139561/0100, variabilní číslo: evidenční číslo žáka

CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB A POPLATKŮ

DOPLŇKOVÁ ČINNOST
platnost od 1. 1. 2023

Mimořádné ubytování (mimo vyhlášku č.108/2005 Sb.)

Žáci/studenti VOŠ ve dnech provozu DM150,-*
Ubytování 1 noc/osoba350,-*
Dlouhodobé ubytování žáků SŠ, studentů VOŠ/ osoba ve 2-3 lůžkovém pokoji1 600,-**
Dlouhodobé ubytování – studenti VŠ, ostatní (měsíc)/osoba ve 2-3 lůžkovém pokoji3 000,-**

* Cena ubytování jedné osoby/noc včetně DPH. V případě ubytování skupiny a ubytování o víkendu, svátcích
a prázdninách je nutná rezervace termínu na tel. 466 330 774 nebo info@dmpce.cz. Ceny lze upravit dohodou.
** Cena ubytování jedné osoby včetně DPH ve dnech provozu domova mládeže, min. délka smlouvy 1 měsíc.

Stravování ve školní jídelně (ceny včetně DPH)

SnídaněObědyVečereCelodenní stravování
Cizí strávníci*65,-98,-98,-261,-

* Podmínky stravování skupin lze upravit dohodou.

Pronájem prostor (klubovny, hřiště)

1 hodina250,-
1 den2 000,-
  • Cena dlouhodobého pronájmu prostor pro vzdělávací činnost lze upravit dohodou.
  • U energeticky náročných činností během pronájmu prostor bude k pronájmu prostor připočítaný poplatek za spotřebovanou energii 1000,- Kč.

Pronájem prostor nahrávacího studia a technického vybavení

1 hodina550,-

Jedná se pouze o pronájem prostor a technického vybavení bez práce hudebního režiséra

Náhrada škod - ztráta nebo poškození majetku

Poškození systémového klíče od pokoje200,-
Ztráta systémového klíče od pokoje1 600,-
Vrchní část postele (prasklá deska, čalounění) dle stupně poškození od1 000,-
Zámek botníku, psacího stolu, zámek skříní na pokoji – výměna včetně práce200,-
Úklid pokoje – znečištění podlahových krytin, čalouněného nábytku nad běžné užívání1 000,-
Poškození dveří – pláště, výměna a úhrada dveří dle skutečných nákladů od

1 500,-

Další náhrada za poškození majetku domova mládeže bude účtována podle skutečně vynaložených nákladů na opravu (účtenka, faktura).

Platbu je možno uskutečnit
  • v hotovosti v recepci budovy v Rožkově ulici čp. 331
  • převodem na účet
    Domova mládeže a školní jídelny Pardubice č. 42139561/0100, variabilní číslo: číslo ubytovací smlouvy.

Ceník ke stažení

© 2023, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice – všechna práva vyhrazena