Svižnou chůzí za krásami Pardubicka

Při této volnočasové aktivitě domova mládeže v průběhu školního roku svižnou chůzí objevujeme krásy Pardubic a okolí. Na kroužku jsme skvělá parta. A i přes často značnou fyzickou náročnost našich výšlapů si stíháme užívat půvaby navštívených míst. Paní vychovatelka Eliška Pechová, která vede tento kroužek, je super. Trasy, které připravuje, jsou vždy na hezká a zajímavá místa. Jako byla například naučná stezka do ptačí rezervace u Bohdanečského rybníka, kterou jsme nedávno navštívili. Také jsme se byli podívat na přívoz přes Labe v Srnojedech, odkud jsme poté šli podél řeky přes Svítkov do domova mládeže. Navštívili jsme i Černou za Bory, ze které jsme se přes Studánecký les vydali do Spojila a zpět do centra města. V adventním období jsme si zašli prohlédnout vánočně vyzdobené historické centrum města včetně pardubického zámku. Jedno jarní slunečné odpoledne jsme se třeba vydali z Mnětic podél Chrudimky do Nemošic a také jsme byli ve Starých Čívicích na zámečku a v Popkovicích u letiště. Průměrná délka našich výšlapů byla 7-8 km. Jak je patrné z výčtu navštívených míst, tento rok jsme se více zaměřili na okolí Pardubic, které nabízí ještě řadu dalších možností na výšlapy. Takže v září pokračujeme!

Všichni účastníci tohoto kroužku ho hodnotí pozitivně a budeme rádi, když se k nám v příštím školním roce připojí další zájemci z našeho domova mládeže.

 Autoři: Jan Doležal, Matěj Šulc – žáci domova mládeže

© 2024, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice – všechna práva vyhrazena